Kategorie

Ursula Le Guin

Jedna z najbardziej znanych i utytułowanych autorek fantastyki w historii gatunku. Znakomita zarówno w klasycznych utworach fantastyczno-naukowych, jak i fantasy. Wiele jej utworów inspirowanych jest „miękkimi” naukami, np. socjologią, psychologią, a szczególnie antropologią kulturową. Opowiadanie „Another Story OR A Fisherman Of The Inland Sea” pochodzi ze zbioru pod tym samym tytułem, wydanego w roku 1994, który zawiera kilka tekstów należących do cyklu haińskiego, zapoczątkowanego znakomitą Lewą ręką ciemności. Złożoność przedstawionego tam świata Ekumeny, luźno powiązanej organizacji parapolitycznej o galaktycznej skali, wynika z niemożności podróżowania z prędkością większą od światła. Sprzyja to izolacji oddalonych od siebie o całe lata świetlne światów i rozwojowi odmiennych form społecznych i ustrojów politycznych. Wprawdzie Le Guin wymyśliła ansibl, urządzenie pozwalające na natychmiastowe przesyłanie komunikatów na każdą odległość (później zapożyczone przez innych autorów), ale nie zniwelowało to różnic wynikających z odmiennych ścieżek ewolucji społeczeństw Ekumeny.
Wyjątkowość, między innymi, opowiadania zamieszczonego w tym tomie Kroków w nieznane, wynika ze złamania zasady, której autorka trzymała się dotąd konsekwentnie w całym cyklu. Otóż można jednak podróżować szybciej od światła. Ale, jak można się spodziewać po tak wytrawnej pisarce, rodzi to nowe pokłady złożoności, skłania do pytań o naturę kosmosu, zaś bohaterów stawia przed nowymi, niezwykłymi wyzwaniami. Ursula Le Guin w najwyższej formie.

Krok dalej:
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Wykop

Comments are closed.